Anmeldelse af læsebøger fra Alinea

Opgavehaefter

Jeg har været så heldig at få tilsendt hele fire skønne bøger fra forlaget Alinea:

  • Fingernemt 1 – Bogstavlyde og korte lydrette ord
  • Lydretten 1 – Korte lydrette ord
  • Ord 1 – Lydrette enstavelsesord
  • Skriv 1 – få styr på dine tekster

Det er fire eksempler på arbejdsbøger til ordblinde elever, samt elever med skriftsproglige vanskeligheder. Nogle af bøgerne er beregnet til indskolingen, og andre igen er beregnet til lidt ældre børn. Du kan læse mere om hvert enkelt hæfte her nedenfor.

Fingernemt 1 – Bogstavlyde og korte lydrette ord

Tapping

Selve hæftet er virkelig lækkert med godt skrivepapir og nemt at arbejde med. Alle opgaverne er baseret på tegninger, som er både letgenkendelige og farverige. Hele hæftet er faktisk holdt i lyse farver. Bagerst i bogen er der endda også en rigtig fin oversigt over alfabetet med deres tilhørende lyde.

Hæftet er bygget op omkring en fonologisk tilgang, som er god for både elever som er i risiko for ordblindhed, samt elever i indskolingen. Ifølge bagsiden af hæftet ”præsenteres alfabetets mest anvendte bogstaver i en funktionel sammenhæng” i de to første hæfter. Jeg synes det er godt, at der lægges mest vægt på de mest anvendte bogstaver i alfabetet, men jeg synes også det er godt at de resterende bogstaver ikke helt udelades, da de jo trods alt bruges en gang imellem. I vejledningen er der blandt andet en grundig gennemgang af skriftens principper og andet baggrundsmateriale, som klæder én grundigt på til arbejdet med materialet. Derudover findes der også yderligere fire hæfter i serien, som blandt andet gennemgår flere bogstavlyde, lydrette ord, stavning m.m.

Foruden ovenstående, så trænes eleverne også i tapping i korte lydrette og lydnære ord. Hele tapping-tilgangen er ikke yderligere forklaret i hæftet her foruden en illustration på en første side, men er dog nærmere beskrevet i vejledningen. Ifølge hjemmesiden, gennemgås de enkelte opgaver, hvordan de skal udføres i praksis, samt hvordan de kan understøtte elevernes læring i vejledningen. Det er en stor fordel at den tunge tekst til underviseren, og hæfterne med opgaver til eleverne er opdelt, så eleverne ikke skal forstyrres når de arbejder sig igennem opgaverne!

Uanset, så er hæftet et lækkert arbejdsredskab som gennemarbejder flere bogstaver og udvalgte kombinationer af samme. Det eneste der dog springer mig i øjnene er, at der bruges en del af hvad jeg nærmere vil kalde lydnære end lydrette ord. Eksempelvis udtales <t> til sidst i ord typisk som /d/ nærmere end /t/, og <e> til sidst i ord som ”næse” udtales bestemt ikke som /e/. Dette skridt efter det lydrette niveau gennemgås dog grundigt i vejledningen, men jeg synes alligevel at man skal være opmærksom på det, da nogle opgaver altså alligevel kan gå lidt ud over det lydrette niveau.

Du kan se Fingernemt 1 på Alineas hjemmeside her.

Lydretten 1 – Korte lydrette ord

lydrette ord

Lydretten er en serie på fire hæfter, som alle tager udgangspunkt i et diktatprincip. Den er bygget op over 10 diktater med forskelligt indhold og 10 udvalgte øveord, som alle er lydrette. Der er i hæftet afsat et opslag til at redegøre for at <e> her i hæftet arbejder med to mulige lyde. Det er selvfølgelig ikke helt en del af det lydrette princip, men ved at lave den lille udvidelse af en ekstra lyd – som vi i øvrigt bruger rigtig meget på dansk – udvides muligheden af ord helt enormt meget. Og der bruges endda plads på at øve forskellen på de to lyde, så jeg synes det er godt arbejdet ind.

Vejledningen har jeg desværre ikke adgang til, men til gengæld ligger der et meget stort eksempel på hjemmesiden. Her kan man se at den første del af vejledningen indeholder en meget grundig teoretisk gennemgang af teorierne bag ordblinde børn, skriftens principper og staveudviklingen, hvilket også inkluderer en del om Mette Zieglers staveudviklingstrin, som seriens hæfters individuelle niveau er baseret på. I vejledningen gennemgås også hvordan de enkelte opgaver laves, samt det rigtige resultat. Der er også en del ekstra opgaver, som man kan gøre brug af.

Hæftet er inddelt med farvekoder, så det er lidt nemmere at finde rundt i hvilke opgaver som skal laves, men ellers er hæftet meget stilrent og ikke fyldt med for mange distraktioner. Der gøres brug af nogle enkelte billeder og farver, men da hæftet generelt er meget tekstbaseret, har den et meget simpelt og roligt udtryk.

Generelt synes jeg at det er en interessant serie, som altså tager udgangspunkt i diktat-formen, hvor de udvalgte ord ikke bare gennemarbejdes grundigt, men også sættes end i en historie og kontekst. Det giver en ekstra dimension til arbejdet på ordniveau.

Du kan læse mere om Lydretten 1 på Alineas hjemmeside her.

Ord 1 – Lydrette enstavelsesord

skriftsproglige opgaver

Ord er en serie på hele fem hæfter og en lærervejledning, som fokuserer på 3. klasse og fremefter. Serien er både til ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder,

I Ord 1 er der fem forskellige typer af opgaver, hvilket inkluderer opmærksomhedsøvelser, og opgaver med henholdsvis to, tre og fire bogstaver – dog altid enstavelsesord. Hæftet tager udgangspunkt i teknikken ”tapping”, hvor der på første side er en illustration af hvordan man gør. Det er dog ikke yderligere beskrevet i hæftet, men er grundigt gennemgået i lærervejledningen, så det heller ikke forstyrrer elevernes arbejdshæfte.

Igennem hæftet er der mange af de brugte ord som går igen indenfor hver gruppe af opgaver, og opgaveformerne går også igen, hvilket giver en genkendelighed for barnet til trods for at sværhedsgraden langsomt stiger igennem hæftet. De fleste billeder er let genkendelige tegnet i en simpel streg med matte farver. Men skulle der være nogle billeder som ikke kan genkendes, findes der bagerst i bogen en ordliste til de relevante sider, hvilket kan være en stor hjælp hvis gættelegen bliver for svær.

De fem typer af opgaver – opmærksomhedsøvelser, to bogstaver osv. – er inddelt i matte farvegrupper. Det giver en ro under arbejdet, men jeg går ud fra at det også er lavet for at hjælpe til brugervenligheden når man leder efter en bestemt type opgave. Hvis dette er tilfældet, så er jeg bange for at farverne er for matte til at give den helt rigtige effekt når man bladrer igennem hæftet. Til gengæld er der en flap på for- og bagside, så man kan sætte dem ind hvor man er kommet til.

Hæftet er systematisk gennemarbejdet og hvis det følges fra ende til anden, har det en dejlig naturlig udvikling i niveau, hvor den oven i købet slutter af med en lille evaluering.

Du kan se mere om Ord 1 på Alineas hjemmeside her.

Skriv 1 – få styr på dine tekster

skrive tekster

Skriv-serien består af tre bøger og en lærervejledning, og er lavet til ordblinde elever eller elever med skriftsproglige vanskeligheder fra 4. klasse og fremefter. Materialet har til formål at hjælpe eleverne med at skrive tekster, og personligt finder jeg funktionaliteten meget tiltalende! Og særligt hvor relatérbart det er til elevernes egen verden – heriblandt SMS’er.

I hæftet er der otte kapitler, som hver især er bygget op med nogenlunde samme type opgaver, men selvfølgelig med forskellig læring in mente. Eksempelvis punktum, ord i bydeform, og hvordan man stiller spørgsmål. Genkendeligheden med opgaveformer som går igen, kan hjælpe med at nedsætte kompleksiteten så der hele tiden kan komme mere og mere fokus på læringen.

Foruden det enkelte hæfte, inddrages også kopiark og en internetside med blandt andet introduktionsvideoer som man får adgang til via et login. Alle disse elementer som går lidt ud over hæftets flade sider, hjælper alt sammen med at vække hele oplevelsen lidt til live, samt gøre det mere interaktivt for eleverne at arbejde sig vej igennem bogen. Siderne er bestemt heller ikke kedelige at arbejde med, da der er lækre farver og forskellige layout-elementer som giver liv til siderne.

På hæftets både for- og bagside er der lidt grammatisk hjælp at hente med eksempelvis grammatiske introduktioner og eksempler på forskellige typer af tekster. Lærervejledningen er også utrolig grundig, og kommer omkring tankerne bag Skriv-serien, samt en del teoretisk viden og faktisk også hvordan det kan overføres til praksis.

Skriv er som sagt en serie for elever i 4. klasse og fremefter, og det kan i den grad mærkes! Ikke bare på niveauet, men også på indholdet og udseendet, som passer godt til eleverne i den aldersklasse. Materialet er lækkert lavet, og det kan sagtens blive en interessant bog at bladre igennem efterhånden som opgaverne færdiggøres.

Du kan læse mere om Skriv 1 på Alineas hjemmeside her.

Anbefaling

De fire bøger kommer hver især ud af en større serie på tre-fem bøger plus en lærervejledning. Nu har jeg fået 1’eren fra de fire serier, men hvis man ønsker at prøve kræfter med nogle af bøgerne, vil jeg klart anbefale at man køber lærervejledningen med også, da bøgerne ikke er lavet til at stå alene! Og den teoretiske viden man bliver præsenteret for i vejledningen, er også virkelig god at have med sig inden man bevæger sig for langt ind i materialet. Selvfølgelig også for at få en mere grundig indføring i de konkrete overvejelser og beskrivelser for de enkelte opgaver, så ens elever får mest muligt ud af det.

Alle fire bøger er lavet i lækre materialer og bruger skønne farver, som giver lidt ekstra glød til de nogle gange lidt svære opgaver for eleverne. Flere af opgaveformerne adskiller sig også lidt i forhold til mange andre opgaver i andre lignende hæfter, så der er også lidt spændende nye former at arbejde med for eleverne. Og de mange forskellige opgaver til at gennemarbejde bestemte ord, bogstaver eller lyde vil også hjælpe med at rumme flere elever, samt give de gentagelser der er behov for.

Disse fire hæfter har min klare anbefaling! Og ikke kun til ordblinde børn eller børn med skriftsproglige vanskeligheder! Hæfterne er godt bygget op, grundige og spænder bredt, så de vil også kunne hjælpe mange andre børn på deres skriftsproglige rejse!