Undervisning og Vejledning

I undervisningen tager jeg udgangspunkt i barnets individualitet, og netop derfor tilrettelægges undervisningen også efter det enkelte barn. Derudover er barnets motivation også en vigtig faktor, hvorfor læring igennem leg er i højsædet for at skabe optimale læringsbetingelser.

Hvad yder jeg undervisning i?

Jeg har valgt at specialisere mig indenfor børn og deres vanskeligheder. Derfor underviser jeg typisk børn med…

 • læse- og stavevanskeligheder (bl.a. dysleksi)
 • udtalevanskeligheder (ekspressive vanskeligheder)
 • lille ordforråd (leksikon)
 • stammen/løbsk tale
 • læspen
 • vanskeligheder ved specifik udtale og lyde (fonologiske vanskeligheder)
 • mundmotoriske vanskeligheder (inkl. dysartri)
 • forståelsesproblemer (impressive vanskeligheder)
 • andetsprog, tosprogethed (bilingualisme)
 • m.m.

Jeg underviser gerne i andet, så hvis I har spørgsmål til hvad jeg kan tilbyde netop Jer, er I meget velkomne til helt uforpligtende at kontakte mig.

Undervisning i sproglige vanskeligheder

Hvornår kan man starte med sprogstimulering?

Jeg er ofte blevet stillet dette spørgsmål, og det er et spørgsmål som der er mange svar på.

Ifølge Dagtilbudsloven skal der sættes ind fra børnene er 3 år, og så er der faktisk kommet en lovændring som siger at de nu kan teste helt ned fra 2-års-alderen. Den ændring passer også med mine erfaringer, da det er ikke atypisk at jeg arbejder med børn helt nede fra 2 år.

Alle børn skal jo modtage almindelig sprogstimulering, så alle kan have brug for vejledning uanset barnets alder.

Det korte svar er derfor, at vi stort set altid kan sætte ind med alderspassende sprogstimulering. Det skal selvfølgelig tilpasses barnets alder, sproglige udviklingsniveau og modenhed.

Hvordan kommer vi igang?

Inden jeg kan påbegynde et forløb med enten undervisning eller vejledning, skal der laves en test af barnets sprog. På den måde ved jeg nøjagtig hvilke vanskeligheder barnet har, hvor massive de er, og hvilken form for sprogstimulering som kan afhjælpe vanskeligheden bedst muligt.

Én af fordelene ved en privat talepædagog er, at man kan være langt mere selvbestemmende i forløbet. Det vil sige at jeg vurderer barnets vanskeligheder og grad af samme, og giver derefter mine anbefalinger til jer i forhold til indsats, men det er i sidste ende jer der bestemmer om vi skal sætte ind eller ej, og hvordan.

Efter testen

Efter en udført test har vi to muligheder:

 • Undervisning
 • Vejledning

Uanset hvilken af ovenstående to muligheder I vælger, vil der være mulighed for konstant kommunikation med mig, og I vil aldrig stå helt alene med opgaven.

Lovgivning

Som talepædagog arbejder jeg gerne inden for følgende to lovgivninger:

Undervisning

Praktisk

Undervisningen foregår på mit kontor enten i Vamdrup i Jylland eller i Fjelsted på Fyn.
Ofte vil der være tale om undervisning én gang om ugen i en halv time ad gangen.

Hvert barn får en mappe som vil følge dem igennem hele forløbet. I den vil opgaver, lege, spil og andet som er relevant for undervisningen blive gemt. Igennem hele forløbet har I denne her mappe, så I kan se hvad vi laver, og så har I også mulighed for at følge op på det derhjemme.
Når undervisningsforløbet er afsluttet, beholder barnet mappen.

Efter hver undervisningsgang får I en tilbagemelding på hvad vi har lavet i dag og hvorfor. Man har selvfølgelig altid lov til at stille spørgsmål!

Betalingen foregår efter aftale.

Forældre

I har selvfølgelig også mulighed for at blive inddraget i undervisningen. Dette sker gerne ved forskellige spil og opgaver som barnet får med hjem, som hele eller dele af familien kan deltage i.

Det er lidt forskellige om jeg underviser barnet alene eller om én eller flere forældre er med i undervisningen. Men uanset er det min anbefaling at I er deltagende i sprogstimuleringen i form af tiltag i hjemmet i det omfang hverdagen og familielivet tillader det. Men selv små tiltag kan gøre en stor forskel.

Derfor er det i sidste ende også altid op til jer hvordan vi sammensætter forløbet. I kan her læse mit tre-trins-forslag til hvordan I som forældre kan inddrages i jeres barns sprogstimulering.

Sprogvurdering og sprogstimulering

I Dagtilbudsloven står det at der skal laves en sprogvurdering på 3-årige børn i institutioner, hvis der er en formodning om at de kan have behov for sprogstimulering ud fra sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold. (§11, stk. 1)

Der er kommet en lovændring d. 3. maj 2017, som også giver mulighed for at man kan teste børn helt ned til 2-års-alderen.

Alle børn der ikke går i institution, skal sprogvurderes når de er 3 år, da pædagoger ikke er til stede til løbende at vurdere om der kan være et behov for sprogstimulering. (§11, stk. 2)

Hvis det efter en sprogvurdering vurderes at barnet har brug for sprogstimulering, skal dette tilbydes til barnet i det omfang vurderingen fastsætter behovet. (§11, stk. 3)

Tosprogede børn både i og uden for institutioner bliver sprogvurderet og modtager sprogstimulering på lige vilkår med de etsprogede børn. Den eneste undtagelse er tosprogede børn som ikke går i institution og som er vurderet til at have brug for sprogstimulering, hvor de skal have et sprogstimuleringstilbud på 30 timer om ugen. (§11, stk. 4)

Vejledning

Forløbet starter gerne med enten en observation eller en test af barnet, hvorpå jeg bygger en efterfølgende individuel vejledning af hvordan I bedst kan hjælpe netop jeres barn. Derudover kan vejledninger også baseres på beskrivelser eller optagelser af barnet, eller helt konkrete spørgsmål.

Vejledninger kommer gerne skriftligt. På den måde kommer I ikke til at glemme noget, og det giver jer også hele tiden en guide I kan vende tilbage til løbende. Men vejledninger kan selvfølgelig også gives mundtligt og med konkrete instruktioner af hvordan man bruger eksempelvis indkøbte spil.

For at høre nærmere om vejledning er noget for jer, er I meget velkomne til at kontakte mig. Det er gratis at spørge, og hvis et reelt vejledningsforløb skal sættes igang, bliver I oplyst om muligheder og priser inden.

Pligt til deltagelse

Hvis barnet skal sprogvurderes og derefter eventuelt også indgå i et sprogstimuleringsforløb, har I som forældre pligt til at lade jeres børn deltage i det kommunale tilbud. I kan også benytte jer af et lignende tilbud som står til mål med det kommunale; altså vælge en privat. (§12, stk.1)

I følge Dagtilbudsloven skal I som forældre også inddrages både i en eventuel sprogvurdering og sprogstimulering, og I skal også modtage vejledning til at understøtte jeres barns sproglige udvikling. (§11, stk. 7)

Eventuelle møder

I løbet af et længere undervisningsforløb, kan det være en fordel at tage et opfølgende møde. Det består gerne i en detaljeret opdatering af hvordan barnet har udviklet sig; både fra min egen og fra jeres side. På den måde kan I høre om hvordan det går barnet til undervisning, og jeg kan høre om hvordan det går barnet i hjemmet.

Dette gør jeg gerne for at barnets videre undervisning kan tilrettelægges så givende som muligt. Mødet bruges også til præcist at tilrettelægge det videre forløb, og om der eventuelt skal ske nogle ændringer fremover.

Det er ikke altid nødvendigt med møderne, for den løbende opdatering fra begge parter kan ofte være nok. Møderne giver dog gerne en mere dybdegående gennemgang.

Tværfagligt samarbejde

Som privatpraktiserende talepædagog har jeg sjældent nær samme grad af tværfagligt samarbejde som kommunale talepædagoger, da jeg ikke har et team af psykologer, fysioterapeuter og lignende bag mig.

Til gengæld indgår jeg tit i tværfagligt samarbejde med barnets pædagoger og kommunale talepædagoger som er tilknyttet barnet før, under og/efter et forløb hos mig.

Tværfagligt samarbejde består af møder, telefonsamtaler, mailkorrespondancer, udvekslinger af dokumenter og lignende.

Jeg er altid klar til at indgå i et tværfagligt samarbejde med både pædagoger og kommunale talepædagoger, hvis I forældre ønsker det.

Afslutning

Jeg kommer løbende med opdateringer af hvordan barnet tager imod sprogstimuleringen, og jeg vil selvfølgelig også løbende vurdere hvornår barnet igen har indhentet sine jævnaldrende sprogligt. Det vil selvfølgelig også sige, at jeg vil oplyse jer om når jeg vurderer at undervisningen kan stoppe.

Igen er én af fordelene ved en privat talepædagog, at I også kan vælge at sige at I gerne vil fortsætte lidt endnu for eksempelvis at undgå tilbagefald – Det er op til jer ud fra mine anbefalinger!

Ved enhver afslutning vil I blive tilbudt en skriftlig afslutning, hvor jeg beskriver forløbet.

For at få mere at vide om hvorvidt undervisning er noget for jer, er I meget velkomne til at kontakte mig. Det er altid gratis at spørge, og I vil blive oplyst om muligheder og priser hele vejen igennem.

Min rolle som privat talepædagog

Kommunen har altså en omfattende lovgivning som skal sikre jeres barn en passende sprogstimulering hvis det vurderes nødvendigt, men der kan altså stadig opstå situationer hvor I ønsker at kontakte en privat talepædagog.

I kan derfor kontakte mig hvis I ønsker at supplere det kommunale tilbud op, eller faktisk helt erstatte det. I er også altid velkomne til at kontakte mig hvis I har andre spørgsmål i forhold til eksempelvis test og sprogstimulering.

Del denne side på de sociale medier…