Forældreinddragelse

Det er meget forskelligt hvor meget forældrene inddrages når barnet går til audiologopæd, da det afhænger af barnet, forældrene og den enten kommunale eller private audiologopæd.

Jeg er faldet over et blogindlæg hos Sprogkiosken om forældreinddragelse i seks meget relevante trin, som oprindeligt stammer fra ASHA. Jeg viser den her i en meget kort udgave:

  1. Afprøv forskellige teknikker sammen med barnet
  2. Forklar rationalet for forældrene
  3. Demonstrér teknikken for forældrene
  4. Forældrenes tur
  5. Feedback
  6. Opfølgning
Hvordan kan forældre hjælpe deres børns sproglige udvikling

Som med så mange modeller har den nogle gode elementer, men nogle passer bedre til ens egen praksis end andre. Fordelen er til gengæld at den kan tilpasses lige netop den form for praksis man selv sidder i, hvilket jeg her har gjort.

1.    Afprøv forskellige teknikker og aktiviteter sammen med barnet

Som audiologopæder ligger vi selvfølgelig inde med et altid voksende lager af spændende aktiviteter og teknikker som konstant er i udvikling. Og én af grundende er at børn jo ikke er ens, hvorfor vi også hele tiden skal finde på nye måder at opnå vores mål sammen med barnet.

Selvsagt kan vi altså ikke nødvendigvis på forhånd sige hvilke teknikker og aktiviteter der har den bedste effekt sammen med barnet, hvorfor vi løbende afprøver dem baseret på vores faglige viden og erfaring.

2.    Forklar teknikken og aktiviteten, samt rationalet for forældrene

For at forældrene på bedste vis kan sprogstimulere barnet, skal de selvfølgelig have så grundig en indføring i aktiviteterne og teknikkerne som muligt.

Ideelt ville jeg meget gerne demonstrere det udvalgte for forældrene, hvorefter de selv får mulighed for at udføre det og få relevant feedback – som punkterne 2-5 foreslår i den oprindelige liste. Desværre er det bare ikke altid en mulighed i min praksis, hvorfor jeg flere gange kan være nødsaget til at nøjes med at forklare aktiviteter og teknikker med tilhørende rationaler over mail eller telefonen.

Det er klart at trin 2 uden demonstration sætter høje krav til både mine forklaringsevner og forældrenes forståelse af det fortalte.

Det er også vigtigt at gøre rationalet klart for forældrene, da motivationen gerne stiger markant når forældrene kan se meningen med det og forstår vigtigheden af netop denne tilgang.

3.    Opfølgning

Det er vigtigt at følge op på hvordan de indtil nu udvalgte teknikker og aktiviteter går derhjemme mellem forældrene og barnet. Det kan løbende være nødvendigt at tilpasse dem, at få genopfrisket udvalgte aspekter, samt at følge op på om den overhovedet fungerer for den pågældende familie.

Når disse tre punkter er gennemført for den udvalgte teknik og aktivitet, er det vigtigt at vende tilbage til punkt 1. Sprogstimuleringen fører til udvikling, hvilket også kræver at aktiviteter og teknikker også hele tiden er i løbende udvikling, hvorfor processen hele tiden starter forfra.

Forældreinddragelsen giver en meget effektiv sprogstimulering, da indsatsen ikke længere er begrænset til måske 30 intensive minutter om ugen, men i stedet suppleret op af løbende sprogstimulering i størstedelen af barnets miljø. I denne argumentationsrække følger derfor også naturligt en stor effekt hvis barnets institution og måske flere nære omsorgspersoner også er løbende involveret.

Som det tydeligt fremgår ovenfor kan forældreinddragelse være en helt afgørende faktor især hvor hurtigt barnet indhenter sine jævnaldrende igen. Et andet argument som jeg også finder utrolig vigtigt for forældreinddragelsen er forældrenes viden og indsigt om deres eget barn. En kombineret indsats mellem forældrene og deres viden om deres eget barn, samt audiologopæderne og vores faglige viden og erfaring, kan virkelig medføre mange mirakler for barnet.