Anmeldelse af bogen Læs med dit barn
– Sådan støtter du dit barns skrive- og læseudvikling

af Carina Fast

D. 29. september 2017

Læs om læseforudsætningerne for en god skriftsproglig udvikling

Jeg har modtaget bogen Læs med dit barn – Sådan støtter du dit barns skrive- og læseudvikling fra Forlaget Klim. Bogen er udgivet i 2016, og henvender sig primært til forældre samt andre voksne i børnenes hverdag som støtter dem i deres skriftsproglige udvikling.

Bogen er skrevet af den skandinaviske forsker Carina Fast, som har udgivet utrolig mange bøger indenfor læsning. Hun har særligt fokuseret på den tidligeste skriftsproglige udvikling hos børnene. Derudover har hun også gjort en del for at skabe bøger som henvender sig til forældrene, og ikke kun andre forskere.

Jeg anmelder her bogen ud fra min faglige erfaring og viden som læsepædagog.

Layout og opsætning

Bogen er skrevet på et meget let og forståeligt sprog, så den er utrolig let at gå til. Derudover er siderne konstant krydret med små anekdoter og eksempler, som kun giver en endnu stærkere og dybere forståelse af det beskrevne. Hele vejen igennem er layoutet også overskueligt med tydlige kapitler og overskrifter, samt små grafiske godbider i form af symboler og markeret skrift.

Der er også enkelte tegninger og modeller, samt – mine absolutte favoritter – opsamlingsbokse efter hvert kapitel, som hurtigt lige opsummerer kapitlets vigtigste pointer i punktform.

Men hvor er det dog ærgerligt at det simple men dog pæne layout bliver forstyrret af sort/hvid-billeder som er spredt let igennem hele bogen. Det får efter min mening bogen til at se meget ældre ud end den er! Det er selvfølgelig et valg som er blevet taget, og det er til gengæld også holdt hele vejen igennem, men for mig står det som et ærgerligt valg. Heldigvis er det dog ikke noget som påvirker indholdet af bogen!!

Indhold

Bogens opbygning og layout

Når vi kommer til selve indholdet i bogen har den en rigtig dejlig logisk fremgang og opbygning. Vi starter naturligt med indledningen, som også inkluderer nogle helt indledende elementer i forhold til læse-/staveudviklingen. Derefter bevæger vi os videre til emner som lytte og tale, højtlæsning, legeskrivning og til sidst læsning i skolen, efterfuldt af en kort afslutning og litteraturliste.

Egentlig synes jeg jo at undertitlen er langt mere sigende for bogens indhold end hovedtitlen. Bogen søger jo at inspirere forældre til hvordan de understøtter barnets skriftsproglige udvikling helt fra den allertidligste sproglige udvikling. Og der er jo mange som slet ikke tænker over at gode læseevner og staveevner kommer fra et godt verbaltsprogligt udgangspunkt.

Når man har læst bogen er man slet ikke i tvivl om hvordan man understøtter barnets sproglige udvikling – både verbalt og skriftligt – hvilket inkluderer nogle helt konkrete forslag til hvad man som forælder nu kan gøre. Én af mine favoritter er de små forslag til at lytte efter lyde (s. 90) i form af skattejagt og indsamling af lyde, rim og remser, samt selvfølgelig den tilhørende samtale til hver af legene.

Et andet interessant emne som tages op i bogen, er debatten om hvornår børn egentlig begynder at lære at læse og stave. Børn er jo udsat for skrift meget tidligt i deres liv på logoer, reklamer, bøger, på computere og mobile devices, samt deres eget navn på både madkasser, deres plads og mange af deres ting. De er jo i gang med den helt konkrete læse-/stavestimulering endda før det verbale sprog er helt på plads. Det er faktisk et emne som giver nogle spændende tanker efterfølgende.

Vi har også debatten omkring hvorvidt børnene ikke skal lære at skrive i hånden, eller skal de virkelig kun lære at skrive på computer og tablets? Det er en glohedende debat hun giver sit besyv med på, og det samme gælder spørgsmålet om pigerne skriver mere fordi butikkerne sælger flere skriveredskaber og notesbøger på hylderne henvendt til pigerne frem for drengene, eller om forklaringen måske er en helt anden. Og så skal vi selvfølgelig også lige runde spørgsmålet om bøger med Pippi Langstrømpe og andre fra vores barndom simpelthen er for meget til vores børn og ungdom. Det er jo ikke godt bare fordi det er gammelt, men det er jo heller ikke nødvendigvis godt bare fordi det er nyt. Food for thought.

Og sådan kan man blive ved med at nævne interessante emner som bogen berører under det overordnede emne ”at understøtte et barns stave- og læseudvikling”.

Forskningsbaseret

Udvikling i læsning

Jeg nævnte tidligere at bogen er krydret med anekdoter og små eksempler for at tydeliggøre bogens pointer, men det betyder bestemt ikke at bogen bare er én lang personlig beretning. Nej, bogen er skam fagligt og akademisk forankret i forskellig forskning. Personligt blev jeg dog lidt i tvivl om der egentlig lå noget konkret forskning bag formuleringer som ”…forskning viser…”, for der var hverken brugt navne eller referencer igennem teksten.

I kan dog forestille jer min glæde da jeg bagerst i bogen fandt afsnittet ”Uddybende litteratur”! Jeg havde set titlen i indholdsfortegnelsen, men troede faktisk at det var en liste til mere litteratur som egentlig ikke havde noget med denne bogs indhold at gøre. Der blev jeg overrasket! I stedet indeholder afsnittet nemlig en lang liste med referencer til den forskning Carina Fast har baseret bogen på med en lille indledende beskrivelse af konteksten hvori artiklen er blevet brugt. Et meget grundigt stykke arbejde!

Billede fra Læs med dit barn

Min anmeldelse

Læs med dit barn – Sådan støtter du dit barns skrive- og læseudvikling af Carina Fast er en lille let og overskuelig bog som vil kunne give inspiration til alle forældre. Den er konkret, let at gå til og meget grundig, så den er nærmest så komplet som den kan være!

Så er den også baseret på en del forskning, så vi ved at vi ikke bare gætter i arbejdet med børnene, men rent faktisk gør det bedste vi i forskningen ved på nuværende tidspunkt. Og til sidst er den endda også tilpasset praksis – altså jeres hverdag – så forslagene er lige til at implementere i den travle hverdag.

Bogen har min klare anbefaling, og er helt sikkert både tiden og pengene værd. Den er særligt gavnlig for børnenes primære omsorgspersoner – forældre, bedsteforældre m.fl. – men pædagoger og andre nære personer i barnets hverdag vil også kunne drage stor nytte af bogen.

Del denne side på de sociale medier…