Leg udtalen frem

Sproget er noget af det vigtigste vi har, og det er faktisk næsten et livslangt projekt at lære det. Vi starter allerede med at lære sprog mens vi stadig er inde i vores mors mave, og vi bliver vel aldrig rigtigt færdige sådan som sproget hele tiden udvikler sig med nye ord og ændrede talemåder.

Men den største sproglige læring foregår uden tvivl i førskolealderen, hvor basen bliver lagt for alt det vi senere skal lære. Det vil sige at vi begynder at lære en masse i vuggestuen og børnehaven, som vi senere finpudser i skolealderen og fortsætter med at udvikle på langt op i voksenalderen.

Det inkluderer blandt andet…
…sætningsopbygning
…flertalsbøjninger
…han vs. hun
…ordforråd
…brug af jeg
…og mange flere

Det mest tydelige sprogelement er nok udtalen! Den påvirker forståelsen af det børnene siger fra deres allerførste ord og den fylder bare meget i vores ører. Men heldigvis er udtalen også ret taknemmelig at arbejde ind i vores daglige leg med børnene!

Jeg har her udvalgt tre stykker legetøj fra CIHA, som kan hjælpe jer med at danne ramme om den sproglige leg med børnene, hvor I blandt andet kan fremme børnenes udtale indenfor tre aldersgrupper.

Puzzle 9 Cubes – farm animals, Animal Feeding Puzzle Set og Pak din kuffert er alle sammen modtaget fra CIHA for at skrive denne artikel om hvordan man kan lege udtalen frem sammen med børnene.

Dyrelyde til 1-2-aarige boern

Børn i alderen 1-2 år

De helt små børn arbejder gerne med deres sprog på lydniveau, hvor dyrenes herlige lyde er et fantastisk sted at starte. Safaridyr med eksempelvis løver og tigere er gerne populære blandt børnene, men har den begrænsning at vilde dyr har en tendens til primært at sige ”wharrr” i forskellige kreative udgaver.

Derfor foretrækker jeg at bruge vores hjemlige hus- og bondegårdsdyr, hvor lydene gerne er mere varierede og er mere ordnære.

Egmont Toys laver generelt nogle helt fantastiske materialer, som er bygget op over flotte og genkendelige tegninger af bondegårdsdyr, som efter min mening også har et lidt gammeldags og romantisk islæt. Deres spil Puzzle 9 Cubes – farm animals er et fantastisk eksempel!

Puslespil med dyr og dyrelyde

Puzzle 9 Cubes – farm animals består, som navnet selv afslører, af ni klodser, som tilsammen kan bruges til seks forskellige puslespil. Puslespillene former seks typiske bondegårdsdyr, som hver især har en fantastisk lyd vi kan bruge sammen med de små børn.

 • Katten siger miav
 • Hunden siger vov
 • Hanen siger kykeliky
 • Koen siger muh
 • Anden siger rap
 • Grisen siger øf

Sidstnævnte har dog givet mig lidt problemer, for der er faktisk mange børn som ikke længere siger øf-øf, men i stedet den klassiske gryntelyd med næsen. Jeg giver Gurli Gris skylden!

Det gør nu ikke så meget, for så har børnene også en lyd de må bestemme.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje med de forskellige dyrelyde, at det langt fra er sikkert at børnene endnu kan lydene /k/ og /r/ fra kykyliky og rap, da de først skal læres når barnet er mellem 3 og 4 år. Det er nu heller ikke det vigtigste, for det vigtigste er at man øver sig i at høre forskel på dyrenes lyde og øver sig i at bruge dem – udtalt korrekt eller ej.

Byggeklodserne er anbefalet til +3 år, sikkert fordi det kan være lidt svært for yngre børn at sammensætte klodserne korrekt. Men jeg har valgt at tage dem med her til børn i alderen 1-2 år alligevel, da børnene her bygger klodserne sammen med en voksen, som kan guide dem igennem byggeprojektet. Klodserne er lavet i Egmont Toys genkendelige gode kvalitet, og der er ingen små dele, så foruden sværhedsgraden i alene at skulle sammensætte billederne, er der ikke meget til at hindre at yngre børn leger og lærer med dem.

Dyr med dyrelyde til sprogstimulering

Byggeklodserne er desværre ikke længere tilgængelige hos CIHA, men det er bestemt ikke kun dem som kan bruges til at øve dyrelyde med børnene! CIHA har eksempelvis også Pyramideklodser som er en fantastisk aktivitet for netop denne aldersgruppe. Derudover kan tilgangen bruges til stort set alle former for klodser og andet legetøj med dyr. 

Ved at bruge andre spil, kan man også pludselig komme forbi musen, hønen, fåret, hesten og mange andre dyr, som jo også har skønne og genkendelige lyde.

Derudover er der også andre ting som siger lyde!

 • Lastbilen siger bib-bib-bib når den bakker
 • Ambulancen, brandbilen og politibilen siger babu-babu når den kører.
 • Hammeren siger bang-bang når den hamrer
 • Og hvad I ellers kan finde på af simple og konkrete lydord imellem børnenes legetøj.
Puslespil med dyr

Børn i alderen 2-3 år

Børnenes sprog er nu ved at udvikle sig med både ord og sætninger, og det er også i denne her alder at barnet skal begynde at få styr på alle enkeltkonsonanterne i sproget. Enkeltkonsonanterne menes her som hver gang en enkelt konsonantlyd skal udtales uden andre konsonanter lige før eller efter – som eksempelvis i ordet sol, men ikke i ordet stol.

Børnene kan efterhånden så mange ord, at vi sagtens kan udvide legen til at være meget mere end bare dyrelyde. Dyr er dog stadig et stort hit for mange børn i denne her aldersgruppe, hvorfor jeg har valgt Animal Feeding Puzzle Set.

Animal Feeding Puzzle Set er et relativt simpelt puslespil lavet af holdbart træ med simple men genkendelige billeder på. Der er i alt 12 par med velkendte dyr og deres mad, som først blandes, hvorefter man skal finde og sætte de rigtige sammen. Eksempelvis spiser hesten hø, musen spiser ost og aben spiser bananer.

Der er dog også enkelte par som er lidt sværere – i hvert fald for nogle børn. Eksempelvis var det ikke alle børn jeg prøvede spillet med, som vidste at frøen spiser fluer, at hønen spiser korn, eller at krokodillen spiser kød. Men efterhånden som man arbejder sig igennem de andre par, hjælper udelukkelsesmetoden gerne.

Stimulering af enkeltlyde

Det skal dog nævnes at udelukkelsesmetoden kan have sine begrænsninger… Hvert par består nemlig af stort set samme puslespilsform, hvilket betyder, at alle brikkerne kan mikses på kryds og tværs. Det var derfor ikke den store udfordring for nogle børn at give kødet til hunden og træet til egernet. Brikkerne passer måske ikke 100%, men den slags bagateller lader børn sig jo ikke begrænse af.

Det skal dog ikke forstås som den helt store ulempe, for det giver kun spillet mere liv og flere muligheder for endnu ikke udtænkte kombinationer. Og så skal vi også huske formålet med spillet! Hvis du ønsker at lære dit barn om hvad hvert dyr spiser, så er det selvfølgelig her du skal lægge dine kræfter, men jeg har udvalgt netop dette spil til at øve udtale af enkeltkonsonanter. Og her spiller det ikke den store rolle om musen får sin ost eller om den må nøjes med korn.

For at øve udtale af enkeltkonsonanter skal man have det største fokus på ord som netop består af enkeltkonsonanter. Det vil sige ord som banan, abe, kanin, høne og ben. Og med fokus mener jeg ekstra tydelig udtale, måske vise barnet hvad du gør med munden og helt sikkert gentage det barnet siger. På den måde får barnet et optimalt input uanset hvor korrekt barnets egen udtale er endnu. Husk fortsat at lydene /k/, /g/ og /r/ er nogle af sidste lyde vi lærer, og må faktisk gerne vente til barnet er lidt over 3 år.

Med ord med flere forskellige konsonanter efter hinanden – som i krokodille og træ – må man også meget gerne gentage ordet for barnet, men der er altså ingen forventninger om, at de endnu kan mestre de mere komplicerede udtaler.

Udtal enkeltlyde med dyr og boern

Animal Feeding Puzzle Set er blot ét af de utrolig mange spil man kan tage i brug, når man gerne vil arbejde med børnenes udtale i alderen 2-3 år! Af andre CIHA-lækkerier er jeg nødt til at nævne magnetbøgerne, som findes med rigtige mange emner, men hvor jeg særligt er glad for huset og bondegården. De er dog ikke anbefalet af Egmont Toys til børn under 3 år pga. de mange små dele, men hvis børnene er under opsyn under legen, kan det sagtens lade sig gøre.

Men lad dig endelig ikke begrænse! Udvælg en bog, et puslespil, tegnebøger eller hvilket som helst et børnenes legesager, som giver dig mulighed for at have en semistyret snak med barnet om hvad I laver og med hvad. Udtal enkeltkonsonanterne tydeligt, gentag efter barnet og fortsæt derefter samtalen. Prøv at få barnet til at udtale ordet selv først ved eksempelvis at spørge ”Hvad er det?” eller måske mere præcist såsom ”Hvad spiser aben?”. Det sker ofte at børnene vælger den sikre vej ved at sige ”den” eller ”den her”, hvor man smiler og siger ”ja, det er rigtigt, den spiser banan”.

Traen hukommelse med boern

Børn i alderen 3-4 år

I denne aldersgruppe tager børnenes sprog gerne et stort spring! Der kommer mange ord i sproget og sætningerne bliver også gerne længere, for til sidst at kulminere i de vildeste fortællinger. Men der sker sandelig også noget med udtalen!

Når barnet er omkring 3,6 år og frem til 4,6 år, får det styr på alle konsonantklyngerne med to forskellige konsonanter. Det vil sige ord som stol og hest, hvilket åbner op for en masse nye ord vi kan øve med børnene igennem nye og endda mere komplicerede lege. Til denne aldersgruppe har jeg derfor valgt Pak din kuffert.

Udtal svaere ord

Pak din kuffert er en lækker lille kuffert fyldt med en masse små træfigurer med billeder på af rejserelevante elementer. Der er eksempelvis badedragter, en badebold, sommerhatte og meget meget mere. Fra vilacs side lægges der op til at bruge rejsekufferten som en hukommelsesleg, hvor man skal skiftes til at lægge en ting i kufferten, samtidig med at man genkalder sig kuffertens støt stigende indhold.

Ved at man hele tiden skal benævne det samlede indhold, som konstant øges, kommer barnet til at gentage ordene en del gange. Og der er mange skønne konsonantklynger i ord som badedragt, kasket og sko, for blot at nævne nogle få. I denne her leg behøver du heller ikke at fokusere på at gentage den korrekte form, for det gør du jo næste gang det bliver din tur.

Der er en del af tingene som optræder med forskellige farver. Eksempelvis er der hhv. en grøn, gul, rød og en blå bog. For at gøre legen lettere, kan man nøjes med kun en enkelt farve af hver ting, for ellers skal man både genkalde sig tingen og farven.

Det eneste minus jeg har oplevet ved kufferten, er faktisk nærmest af komisk karakter… Jeg elsker helt sikkert hvor videbegærlige nogle børn er, men jeg må også sige at det kan give lidt forklaringsudfordringer. Mange børn har nemlig spurgt mig om hvad der står på kufferten, og med en tekst som ”Dans ma valoche – Jeu de mémoire” er jeg dem lidt svar skyldig…

Som sagt, så lægger producenten vilac op til, at rejsekufferten bruges til en hukommelsesleg, men som altid skal man ikke lade sig begrænse! Jeg har faktisk primært brugt kufferten til at snakke med børnene om, hvad de ville have med på ferien og hvad det skulle bruges til. Hermed blev kufferten et konkret element, hvor jeg til dels kunne styre samtalen hen på bestemte ord samtidig med at barnets hænder og øjne er godt beskæftiget.

Sprogstimulering af 4-aarige

CIHA har mange af denne her slags emne-kufferter, som kan danne et fantastisk udgangspunkt for gode og konkrete samtaler. Derudover har CIHA også et skønt observationsspil, hvor lydene jo nærmest står i kø for at være med. Hastigheden kan dog være en faktor man skal være opmærksom på, da fart nogle gange fører sjusk med sig. Her skal man altså selv lige finde et godt leje, hvor det sjove i legen bevares samtidig med at udtalen forbliver i et vidst fokus.

CIHAs mange magnetbøger er altså også helt fantastiske at bruge til en styret samtale, hvor du kan sætte fokus på måske lige netop de lyde dit barn stadig øver sig på. I fashion-bogen kan det eksempelvis være ord som støvler, frakke og vinter.

Som du kan høre, er det nærmest kun fantasien som sætter grænser! Det vigtigste er at vælge en leg eller en aktivitet, som giver dig mulighed for at holde lidt fast i tøjlerne, og styre dit barn hen imod de lydkombinationer som du ønsker.

Afslutning

Her til sidst vil jeg meget gerne samle op på nogle gode råd til hvordan du generelt kan hjælpe dit barns udtale på vej igennem leg. Først og fremmest er der fire små råd som du kan implementere i al jeres leg:

 • Sæt ord på ting og handlinger
 • Tydelig udtale
 • Gentag korrekt det barnet siger eller omformulér
 • Husk altid at fortsætte samtalen

Det er dog meget unaturligt altid at sætte ord på alting, altid at tale tydeligt og gentage alt det barnet siger, så udvælg dig gerne nogle tidspunkter hvor dét er dit særlige fokus. Det tager tid at implementere det i din egen måde at tale på, men efterhånden bliver det helt naturligt. Personligt kan jeg slet ikke lade være længere, når jeg taler med et barn!

Et andet meget vigtigt element som man skal huske, er at tilpasse sin samtale efter barnets sproglige niveau. Og i forhold til udtale er det vigtigt at huske følgende:

 • Når barnet er omkring 1 år, siges det første indholdsord, såsom hund, kat eller hus, men ordet udtales endnu ikke korrekt.
 • Når barnet er omkring 2 år, er der små to-ords-sætninger, hvor ordene udtales stadig ikke korrekt.
 • Når barnet er omkring 2,6-3,6 år, læres enkeltlydene som eksempelvis i ordene sol og hat.
 • Når barnet er omkring 3,6-4,6 år, læres to forskellige konsonanter efter hinanden som eksempelvis i ordene stol og saks.
 • Når barnet er 5 år, kan alle lydkombinationer produceres.

Det er altså helt almindeligt at 2-årige ikke altid kan udtale ordet kage korrekt, og at 3-årige ikke altid kan udtale ord som bukser helt korrekt endnu. Men nogle børn kan, for vi er alle sammen forskellige, og lærer ikke alle sammen i samme tempo. Hvis du skulle være i tvivl om dit barns sprog er alderssvarende, kan du altid kontakte dit barns pædagog eller dit lokale PPR-kontor hos kommunen.

Jeg håber at du har fået nogle gode ideer med til hvordan du kan implementere lidt stimulering af dit barns udtale imens I leger med alverdens spændende legetøj.

God fornøjelse!

Del denne side på de sociale medier…