Logopædisk ordliste

Denne ordliste er til alle som kunne tænke sig en lille ordbog over nogle af de mange ord vi bruger inden for audiologopædien, logopædien eller talepædagogikken – uanset hvilken term du foretrækker.

Hvis der er nogle ord som mangler, så kontakt mig endelig så de kan blive tilføjet: info@mitbarnssprog.dk

Liste med audiologopædiske udtryk

Hvad er Afasi?

Afasi er en sproglig kommunikationsforstyrrelse som påvirker enten forståelsen af sprog, produktionen af sprog eller begge dele. Afasi forårsages af en erhvervet skade – eksempelvis en blodprop – i den sprogdominante del af hjernen, hvilket typisk er den venstre side.

Hvad er Anamnese?

Anamnese er den del af sygehistorien som man selv eller ens nærmeste fortæller. Det inkluderer eksempelvis forældrenes oplevelse af den sproglige vanskelighed hos barnet.

Hvad er Artikulatorer?

Artikulatorer er alle de elementer som indgår i selve taleproduktionen. Dette inkluderer blandt andet struben, tungen, ganen, tænderne, læberne og næsen.

Hvad er en Audiologopæd?

En audiologopæd har en kandidatgrad fra universitetet i audiologopædi – af mange kaldet talepædagogik – og kan have forskellige specialer – eksempelvis indenfor tosprogethed.

Hvad er Auditiv Diskrimination?

Auditiv diskriminations bedste danske oversættelse er nok lydskelnen. Børn med auditive diskriminationsvanskeligheder har svært ved at kende forskel på ordpar som eksempelvis bil vs. pil. Evnen til at lydskelne er vigtig for den videre læsning og stavning.

Hvad er Bilingual?

Bilingual oversættes med tosproget. Tosproget skal i denne sammenhæng ikke forstås til nødvendigvis kun at inkludere personer som kun kender to sprog, da tosproget også kan dækkes over personer med flere sprog. Der findes dog utrolig mange definitioner på tosproget.

Hvad er Child Directed Speech?

Child Directed Speech betyder sprog henvendt til børn. Det er altså den version af sproget som vi burger sammen med og til børnene, hvilket derfor er tilpasset det individuelle barn. Dette inkluderer tilpasninger af ordvalg, stemmeføring, grammatisk kompleksitet og lignende.

Hvad er Dysleksi?

Dysleksi bruges af nogen om ordblindhed, og af andre bruges ordet om læse-/stavevanskeligheder. Uanset henviser dysleksi til personer med en nedsat evne til at læse og/eller stave.

Hvad er Dyspraksi?

Dyspraksi er en motorisk udviklingsforstyrrelse som er medfødt. Den er muligvis forårsaget af en umodning i hjernen, og er blandt andet karakteriseret ved massive udtalevanskeligheder. Du kan læse mere om dyspraksi her: http://dyspraksi.dk/om-dyspraksi

Hvad er Developmental Language Disorder (DLD)?

DLD er et af de nyere ord indenfor logopædien/talepædagogikken, og henviser til børn med sproglige vanskeligheder og/eller forsinkelser. Denne term har siden 2017 erstattet termen Specific Language Impairment (SLI).

Hvad er Ekspressiv?

Ekspressiv handler om produktionen af sprog. Ved ekspressive vanskeligheder har personen derfor svært ved produktionen eller den ekspressive del af sproget.

Hvad er Evidens?

Termen evidens bruges ofte i sammenhæng med evidensbaseret undervisning. I en undervisningssituation anvender man selvfølgelig helst metoder og teknikker hvor der er bevis for effekten af indsatsen. Det kan dog være svært at bevise effekten af en bestemt tilgang, men det forsøges selvfølgelig altid.

Hvad er Fonologi?

Fonologi arbejder med lydlære – eksempelvis er ordet hus bygget op af de tre lyde /h/ + /u/ + /s/. Fonologiske vanskeligheder ses i form af vanskeligheder med udtalen, og er den nok mest typiske sproglige vanskelighed indenfor logopædien.

Hvad er Gestik?

Gestik indebærer både kropssprog, mimik, øjenkontakt og armbevægelser. Det er en del af vores samlede kommunikation.

Hvad er Impressiv?

Impressiv handler om forståelse af sprog. Ved impressive vanskeligheder har personen derfor svært ved forståelsen af sproget.

Hvad er Input?

Input er alt det input man får af sproget. Det kan enten være skriftligt eller verbalt, og det kan enten være forståeligt eller ikke-forståeligt. Inputtet påvirker den sproglige udvikling.

Hvad er Intervention?

Intervention er et af de mange ord den audiologopædiske/talepædagogiske undervisning har haft igennem årene.

Hvad er konsonantklynger?

Konsonantklynger findes i ord hvor to forskellige konsonanter udtales lige efter hinanden et hvilket som helst sted i ordet. Det kan eksempelvis være i ordene skole, æble og hest.

Hvad er Leksikon?

Leksikon henviser til ordforrådet.

Hvad er en Logopæd?

En logopæd er uddannet indenfor logopædien, og arbejder i forskellige områder indenfor talepædagogikken. En logopæd er enten uddannet på universitetet eller på en professionelhøjskole.

Hvad er Løbsk tale?

Løbsk tale er en talevanskelighed hvor talestrømmen går utrolig stærkt. Stammen kan være en del af elementerne i den løbske tale.

Hvad er Monolingual?

Monolingual betyder etsproget, og henviser til personer som kun taler ét sprog. Dette gælder dog ikke antallet af fremmedsprog personen bestrider, som eksempelvis engelsk og tysk.

Hvad er nasal?

Man skelner typisk mellem to forskellige slags nasaler: Hyponasal og hypernasal. Hvis et barn er hyponasal, lyder det som om det er forkølet, da der ikke kommer luft ud igennem næsen ved lyde som /m/ og /n/. Hvis barnet er hypernasal, kommer der for meget luft ud igennem næsen, og den nasale lyd som man blandt hører til sidst i ordet “seng” bruges for meget.

Hvad er Overgeneralisering?

Som en del af den naturlige sproglige udvikling overgeneraliserer mange børn sproglige regler. Et klassisk eksempel er når barnet begynder at arbejde med flertalsendelser, og kommer til at bruger overgeneraliseringer som hester og bener.

Hvad er Percentiler?

Percentiler er en statistisk fordeling af data, som faktisk lægger sig meget tæt op af procenter. Percentiler deler dit data i 100 lige store dele, og bruges i logopædien ofte i forbindelse med testmaterialer, for eksempelvis at sige noget om børns sproglige udvikling i sammenligning med jævnaldrende.

Hvad er Specific Language Impairment (SLI)?

SLI henviser til specifikke sproglige vanskeligheder på dansk, og er i dag en forældet term – til trods for at den stadig bruges i praksis. Termen er siden 2017 blevet erstattet af termen Developmental Language Disorder (DLD).

Hvad er Stammen?

Stammen er en sprogforstyrrelse i form af gentagelser, blokeringer eller lignende. Mange børn i alderen 3-5 år bliver ramt af treårsstammen, som er et udtryk for at barnets hjerne kan mere end munden kan følge med til. Denne stammen forsvinder heldigvis igen for langt de fleste børn, men desværre fortsætter nogle med at stamme.

Del denne side på de sociale medier…