Særligt sensitive børn

Særlig sensitivitet er et personlighedstræk som deles af 15-20% af befolkningen, og er fordelt ligeligt mellem piger og drenge. Særlig sensitivitet er forårsaget af et nervesystem som opfanger og bearbejder langt flere sanseindtryk end gennemsnittet af befolkningen. Sanseindtrykkene bliver typisk også bearbejdet langt dybere og mere nuanceret, hvilket er afgørende for at barnet forstår dem, for ellers er der primært bare tale om kaos.

Det er klart at med så mange sanseindtryk, er det særligt sensitive barn altid i risiko for overstimulering. Overstimuleringen er et udtryk for at barnet har opfanget langt flere sanseindtryk end de kan nå at bearbejde, hvilket kan resultere i forskellige reaktioner; eksempelvis vrede, aggressivitet eller at man lukker ned.

Det er derfor afgørende for et velfungerende liv, at vi hjælper barnet til at håndtere sin særlige sensitivitet med de fordele og ulemper som følger med. Og dermed altså også hvordan man håndterer overstimuleringen, samt kommer det i forkøbet.

Overvej engang hvor mættet du kan være efter en ferie, og multipler det så med måske fem eller ti før du har en ide om hvor overvældende hverdagen kan være for en særlig sensitiv.

Særlig sensitive børn i alle aldre

Særligt sensitive træk

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast at alle børn har særligt sensitive træk! Spørgsmålet er derfor nok nærmere på hvilke områder barnet er sensitivt og i hvor stor udstrækning. Dertil vil jeg også slå fast at alle børn er forskellige, og det samme gælder selvfølgelig også særligt sensitive børn. Man kan derfor desværre ikke komme med en endelig afkrydsningsliste som kan ”diagnosticere” dit barn, men i stedet findes der en del spørgeskemaer som kan hjælpe med en dybere forståelse og definition.

Det er her meget vigtigt for mig at gøre opmærksom på, at mærkater og diagnoser efter min mening kun bør bruges til én ting: Nemlig at finde ud af hvad man kan gøre for at hjælpe barnet bedst muligt. Og da særlig sensitivitet varierer meget fra barn til barn, er det overordentlig vigtigt at man bliver bevidst om hvilke træk det enkelte barn har, da man ikke kan generalisere.

Liste over særligt sensitive træk

Her ses en liste over nogle af de særligt sensitive træk man ofte ser hos børnene

 • Reflekterer dybt over selv små ting og oplevelser
 • Stærke følelsesmæssige reaktioner på selv små ting og oplevelser
 • Letbevægelige og meget nydende
 • Tryghedssøgende
 • Empatiske og stor evne til at sætte sig ind i andres oplevelser og følelser
 • Lange antenner, så de opfanger meget og vidt omkring sig
 • Levende forestillingsevne og fantasi
 • Høje standarder og forventninger til både andre og sig selv
 • Stor retfærdighedssans
 • Alle slags forandringer kræver forberedelse
 • Asynkron udvikling, så nogle evner udvikles meget imens andre kan halte voldsomt bagefter
 • Fysisk sensitivitet, gerne på huden og i munden, eller overfor lyd og lys

Som man kan se oven for skriver jeg flere gange ”små ting og oplevelser”. Det er selvfølgelig her vigtigt at bide mærke i at jeg med den formulering mener at det kan fremstå som små ting og oplevelser for andre, men for det sensitive barn fylder det utrolig meget.

Det er også vigtigt at bemærke, at der på listen ikke står at børnene skal være introverte. Faktisk er rigtig mange særligt sensitive børn udadvendte.

Derudover skal man også bemærke at et sensitivt barn langt fra behøver at have alle ovenstående træk, og samtidig kan trækkene jo også se forskellige ud fra barn til barn. Det vigtigste er selvfølgelig altid at lære det enkelte barn at kende.

Karakteristika for særligt sensitive børn

For at få lidt mere indblik i om dit barn er særligt sensitiv, vil jeg anbefale testen som kan findes på HSP-foreningens hjemmeside:

Test om dit barn er særligt sensitiv

Hjælp til særligt sensitive børn

De store udfordringer for børn som er særligt sensitive er typisk at bearbejde forskellige sanseindtryk, samt at forstå dem selv og deres følelsesmæssige reaktioner.

Og noget af det vigtigste for børnene er accept! Børnene føler sig typisk anderledes fordi deres reaktionsmønstre ofte adskiller sig fra majoriteten, og til trods for at mange sensitive børn skal have hjælp til sundere reaktionsmønstre, så er der jo ikke noget galt med barnet bare fordi det opfatter verden anderledes og mere intenst. Så hvis vi accepterer at barnet og at dets oplevelser er okay, så er vi allerede nået langt i processen med at lære barnet at håndtere alle følelserne og de mange input.

Her ses en liste over de bedste forslag jeg har fundet i forhold til særligt sensitive børn:

 • Sæt ord på oplevelser og forventninger sammen med barnet
 • Se situationen fra forskellige vinkler
 • Bekymringskasse eller pytkasse
 • Forbered altid barnet på forandringer og tiltag – store som små
 • Understøt forklaringer med eksempler og visualiseringer
 • Anerkend og accepter barnets oplevelse og følelser
 • Tag udgangspunkt i det enkelte barn
 • Prøv at forstå frem for at dømme
 • Skab en god kontakt mellem barn og voksen
 • Giv barnet mulighed for at udtrykke sig og hjælp eventuelt til
 • Hjælp barnet til at holde pauser, så det kan bearbejde indtryk
 • Hjælp det sensitive barn med at håndtere situationen
 • Det kan være nødvendigt at finde løsninger og sundere reaktionsmønstre senere når børnene ikke længere er overstimuleret
 • Skab rutiner og genkendelighed i hverdagen
 • Skab stabile spisemønstre
 • Skab gode søvnvaner

Bekymringskassen eller pytkassen er noget jeg har set i flere daginstitutioner som har virket godt for flere børn. Det er typisk tilbagevendende dagligdagssituationer som kan få plads i pytkassen, da barnet faktisk rationelt godt kan se at det ikke behøver at tage meget plads at man ikke lige kom først hen til håndvasken, selvom den umiddelbare reaktion er meget stærkere. Det kræver hjælp fra pædagoger og forældre at sortere indholdet til pytkassen, men det er et ret interessant og praktisk værktøj for de børn det virker for.

Det er selvfølgelig vigtigt at understrege at det ikke er alle forslag der fungerer lige godt for alle børn. Så forslagene skal selvfølgelig suppleres op af jeres viden om det enkelte barn. De gode søvn- og spisevaner, samt rutiner er dog gavnlige for alle slags børn, og, ligesom ved alle andre børn, er det jo overordentlig vigtigt at der tages udgangspunkt i det enkelte barn.

Tag altid udgangspunkt i det enkelte barn!

Jeg har mødt mange som snakker om hvor vigtigt det er at vi ikke behandler børnene forskelligt, for så føler de sig jo anderledes end de andre. Og selvom vi selvfølgelig aldrig kan blive uenige om at børn ikke skal udstilles negativt, så synes jeg samtidig også at det er synd at børn skal lære at alle er ens. Børn er jo – ligesom voksne – forskellige fra hinanden med de fordele og ulemper det nu engang rummer, og er det ikke også en af de gaver livet giver os?

Børn skal behandles forskelligt, for de er jo forskellige.
Ikke værre, og ikke bedre, bare individuelt.

Kendetegn og råd til særligt sensitive børn

Forældrerollen

Der er mange som mener at særlig sensitivitet er arveligt, så hvis dit barn er særlig sensitiv er der gode chancer for at enten mor, far eller andre nære slægtninge også er det – i større eller mindre grad. Dette kan være en stor fordel, da barnet så har en voksen at spejle sig i, og en voksen som virkelig forstår hvordan barnet har det.

I ovenstående liste over forslag til at hjælpe det særligt sensitive barn, kan man godt få indtryk af at de skal have frit slag i hverdagen. Det er til gengæld overhovedet ikke tilfældet! Sensitive børn har – ligesom alle andre børn – stor gavn af grænser. Det giver tryghed og kendte rammer at bevæge sig inden for.

Det er dog også vigtigt at huske at rutiner, faste grænser og genkendelighed er godt for hverdagen, men alle børn skal jo også udfordres. Det skal dog ske med stor respekt for det sensitive barns risiko for overstimulering og behov for forberedelse. Alt dette vil hjælpe barnet med at få det maksimale ud af læringssituationen. Det vil altid være en balancegang.

Til sidst er det også vigtigt at huske at man som forælder ikke er fejlfri, og det skal man heller ikke være. Alle kan komme til at overreagere eller blive frustrerede, og når det sker er det vigtigt at man får sat ord på det sammen med barnet, så de kan forstå hvad der er sket. Det giver i øvrigt også et klart eksempel for barnet at sammenholde sine egne følelser med.

Forældre til særligt sensitive børn

Yderligere læsning

Der findes efterhånden en del forskellige bøger om særlig sensitivitet hos både børn og voksne. De kan købes i alle boghandler, og hver giver de deres vinkel på særlig sensitivitet. Selv har jeg brugt bogen Sensitive børn af Athina Delskab & Lene Sonne fra 2015.

Del denne side på de sociale medier…